با هر كسي نگوييم راز خموشي خويش / بيگانه با كسانيم، ما را تو مي‌شناسيتاريخ : جمعه 29 اسفند1393 | 18:34 | نویسنده : جلوه |

افسران - تأکید مراجع و علما بر حضور در روز قدس

مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه قم ضمن محکومیت کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع غزه بر حضور گسترده مردم ایران و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کردند.


تاريخ : پنجشنبه 2 مرداد1393 | 23:45 | نویسنده : جلوه |

تنها راه علاج، نابودی رژیم صهیونیستی است/ راهکار نابودی رژیم صهیونیستی برگزاری رفراندوم است/ مقاومت مسلحانه و قاطع تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی است/ مقاومت مسلحانه به کرانه باختری گسترش یابد/ حمایت وقیحانه امریکا باید در شناخت و برخورد ما اثر بگذارد

جنایات غزه واقعیت ذاتی رژیم گرگ‌صفت صهیونیستی است/ تنها راه علاج، نابودی رژیم صهیونیستی است

**رهبر معظم انقلاب(حفظه الله):**
این‌‌جور نیست که همه‌‌ی مواضعی که آحاد مردم - از جمله دانشجویان که جزو قشرهای پیشرو هستند - اتخاذ میکنند، بایستی الگوگرفته و برگردان نظراتی باشد که رهبری ابراز میکند؛ نه، شما به‌‌عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید - که من حالا عرض خواهم کرد - نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبری درباره‌‌ی فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعی اتخاذ میکند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیری کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبری وظایفی دارد، آن وظایف را اگر خدای متعال به او کمک کند و توفیق بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظایفی دارید...ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 2 مرداد1393 | 22:27 | نویسنده : جلوه |

 تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 22:39 | نویسنده : جلوه |

""۲۰۱۴۰۶۲۵_۱۸۰ "

 

در این گرمای تابستان که پیچیده میشوم میان حجابم..

تنها دلخوشیم این است که عرق روی پیشانیم

عرق بندگیست , نه عرق شرم
 تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 22:12 | نویسنده : جلوه |

ﻣﺘﻦ زیر ﺗﺮﺟﻤﻪﯼ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎﻭﺯ، رئیس جمهور فقید جمهوری بولیواری ونزوئلا در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه است:

‏ﺷﻤﺎ ﺍﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺩﻣﮑﺶ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ! ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻠﺢﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺰﻩ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺮﺩﻧﺪ ... ﮐﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩﯼ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ؛ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﯾﺪ!

ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‏«ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ!» ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﻣﯽﺍﻓﺘﺎﺩ ... ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ... ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ! ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ . ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﺍﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ! ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽﺯﻧﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ! ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ! ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﺁﺩﻣﮑﺶ! ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .. ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﺏ.

ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﭘﻮﺯﯾﺴﯿﻮﻥ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮕﻔﺖ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺍﭘﻮﺯﯾﺴﯿﻮﻥ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ... ﺍﺯ ﺿﺪﺍﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺳﺎﺩ ﻣﺮﺍ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﮑﺸﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾﺪﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﮐﺎﺭﺍﺋﯿﺐ ﺩﺭ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺮﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺭﺱ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ... ﺩﺳﺖﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ. ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺑﯽﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﺩﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺎمﺴﻠﺴﻞ ﻭ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ !ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ...

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

 

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/185104204-1-1098504_10200654425095692_1614119835_n.jpgتاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 22:7 | نویسنده : جلوه |

در پی حملات 14 روزه رژیم جعلی صهیونیستی به پاره تن اسلام فلسطین،
تاکنون تعداد 587 نفر شهید و 3600 نفر مجروح شده اند.تاريخ : سه شنبه 31 تیر1393 | 13:49 | نویسنده : جلوه |

بسم ربّ الشهداء

سه درس از امیرمؤمنان علیه السلام برای روزگار ما !

هرکسی یک قیمت دارد ! /

منافق عالم نما ترسناک ترین دشمن مسلمانان !/

تواضع به سرمایه داری از بین برنده ی دین !

هرکسی یک قیمت دارد !

سخنی بیشتر در عالم سیاست مشهور است که درباره اشخاص گفته می شود ، « هرکسی یک قیمتی دارد ! » و بنابر همین واقعیّت بنگاههای جاسوسی دنیا با گماردن روانشناسان ماهر برای تحلیل روانی شخصیت ها قیمت آنها را ارزیابی کرده و بهای همراهی آنان را محاسبه می کنند و اینگونه است که شیاطین اشخاص را خریده و انحرافات بزرگ را با نفوذ در بدنه ی انقلابیون ایجاد می کنند.

در این بازار مکاره ی بی رحم تنها به کسانی می توان اعتماد کرد که قابل خرید و فروش نیستند ، که این متاع نایاب را فقط در بین شاگردان مکتب انسان کامل مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام می توان یافت.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 21:41 | نویسنده : جلوه |

رهبری عزیز 92/10/23 : همه‌ی تلاشهای دشمن متوجّه این است که امّت اسلامی را از یاد فلسطین غافل کند. چه جور؟ با ایجاد اختلافات، با جنگهای داخلی... وجود این جریانهای تکفیری برای استکبار و دشمنان جهان اسلام یک مژده است. اینها هستند که به‌جای توجّه به واقعیّت خبیث رژیم صهیونیستی، توجّه‌ها را به‌جای دیگری معطوف میکنند. تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 14:49 | نویسنده : جلوه |تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 13:52 | نویسنده : جلوه |
حضرت امام خمینی "رضوان الله":

- هدف، بزرگ‌تر از آزاد شدن عده‌ای است، هدف را باید در نظر داشت، هدف اسلام است، استقلال مملکت است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسلامی است.

- فلسطین پاره تن اسلام است.


رهبری عزیز:

- مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.
- مهمترین ‌مسائل ‌جاری ‌فلسطین‌ است‌.
- مسأله‌ی ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌مسأله‌ی ‌دنیای ‌اسلام ‌است‌.
- همه ملت­ها و دولت­های اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.

با عنایت به اهمیت مسئله فلسطین از دیدگاه امام خمینی"رضوان الله" و رهبری عزیز، 13 روز از حمله وحشیانه سگ هار نحص نجس منطقه(رژیم صهیونیستی حرام زاده) به مردم مظلوم و روزه دار فلسطین (غزه) می گذرد، ولی جای تأسف دارد از "مراجع، علما و سخنرانان" صدای محکومیتی شنیده نمی شود!!!

تصاویر/۳۷۰ شهید و ۲۶۲۵ زخمی در خفقان بین المللی و کشورهای اسلامی

 

 تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393 | 13:18 | نویسنده : جلوه |

دولت بهار - علی ابوطالبی/ سه روز پیش، فرمانده هانی الثوابته، عضو کمیته‌ی مرکزی جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین در گفت‌وگو با شبکه‌ی تلویزیونی القدس، ضمن بی‌معنا خواندن «آتش‌بس» پیشنهادی، اعلام کرد درصورت تهاجم زمینی اشغالگران به غزه، مقاومت فلسطین صحنه‌ی نبرد را به گورستان سربازان اشغالگر تبدیل خواهد کرد.

او در سخنانش اشاره کرد رژیم‌های مرتجع عرب و «جامعه‌ی بین‌المللی» همدست صهیونیست‌ها در یورش به غزه‌اند و در ادامه چنین گفت:

«رژیم اشغالگر پیش چشم همه‌ی جهانیان جنگی علیه غیرنظامیان به راه انداخته است. درعین‌حال، مقاومت آمادگی خود را از طریق تاکتیک‌هایی که ــ علی‌رغم منابع نسبتاً اندکش ــ به کار بسته، نشان داده و آرامش نیرومندترین زرادخانه‌ی خاورمیانه را برهم زده است... مردم فلسطین عزم و اراده‌ای راسخ دارند تا مبارزه را، تا آخرین قطره‌ی خون خود ادامه دهد. هرگونه تهاجم زمینی، صحنه‌ی نبرد را به گورستان اشغالگران تبدیل خواهد کرد.»

این سخنان از عضو کمیته‌ی مرکزی جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، یک سازمان مسلح چپ گرا و غیر مذهبی صادر شده است. حال بهتر از قبل می توان همیت و مردانگی و روحیه رزمندگان مقاومت اسلامی و مبارزانی را که تکیه بر آموزه های نورانی اسلام و چشمی به آسمان و ماوراء الطبیعه دارند، تخمین زد.

اینک، از غزه خبر می‌رسد پس از آغاز تهاجم نظامی زمینی در شب گذشته، ارتش متجاوز به سد محکم مقاومت اسلامی برخورد کرده است. رزمندگان مقاومت فداکارانه رخ به رخ صهیونیست‌ها می‌جنگند و برگی دیگر از تاریخ پرافتخار مقاومت ضداستکباری و ضدصهیونیستی در جهان را رقم می‌زنند، و ما، اینجا در ایران، با مشاهده‌ی ابن‌الوقت‌هایی که شعار ننگین «نه غزه نه لبنان...» را به زیر قالی جارو کرده‌اند و ریاکارانه دل برای فلسطین همیشه قهرمان می‌سوزانند، انگار نه انگار خودشان هم تا همین «چندی قبل» همدست همان رژیم‌های مرتجع عرب در تضعیف مقاومت بودند، حیران از اینیم که آیا وقاحت و دورویی را حدی هست؟!
اما چه باک، دلخوش از آنیم که شهامت و دلاوری و فداکاری را نیز حدی نیست؛ که:
نحن صامدون حتی آخر نفس!
عاش المقاومة!
عاش الشعب الفلسطینی!تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 22:51 | نویسنده : جلوه |

ااطتسیروس محمودیان: هاشمی در خاطرات روز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۷۰ مصادف با تاسوعای حسینی می‌نویسد: «یک نفر چینی پیش‌بینی کرده است که ساعت ۸ امروز زلزله‌ای به قدرت ۸/۶ ریشتر در تهران روی خواهد داد. آمدن ما به لتیان هم بی‌ارتباط با این نیست. گرچه خودم اصلا قبول ندارم فقط به خاطر بچه‌ها آمدم. با هلیکوپتر به سد لتیان آمدیم. هوای خوبی دارد. عصر همراه بچه‌ها خواستم اسکی روی آب یاد بگیرم. کمی دنبال قایق کشیده شدم، بدنم آمادگی برای چنین ورزشی ندارد. گرچه آسان است».
 

در این باره موارد ذیل قابل بیان است:ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 22:17 | نویسنده : جلوه |
بأسمه تعالي

کسی نگفت؛ چرا امام جام زهر نوشید؟

(به مناسبت سالگرد نوشيدن جام زهر 598 )


رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که اخیراً با عده ای از اهل قلم در حوزه دفاع مقدس داشتند، از اینکه تاریخ مکتوبی ازانقلاب اسلامی تدوین نشده، ابراز نارضایتی کردند. اینکه ایشان این گله را در میان نویسندگان جنگ بيان داشتند، دلیل بر ثبت نشدن بسیاری از زوایای آشکار و نهان جنگ به عنوان بخش مهم تاریخ انقلاب اسلامی نیز می باشد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 2:40 | نویسنده : جلوه |

«اصولًا تبيين جهت گيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مى‏رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برترى‏اى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتى به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مى‏كند. و تذكر اين مطلب كه ثروتمندان هرگز به خاطر تمكن مالى خود نبايد در حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامى نفوذ كنند ومال و ثروت خود را به بهانه فخرفروشى و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتكشان، افكار و خواسته‏ هاى خود را تحميل كنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرايش آنان به اخلاق كريمه و ارزشهاى متعالى و فرار از تملق گوييها مى‏گردد و حتى بعض ثروتمندان را از اينكه تصور كنند كه مال و امكاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مى‏كند.

خلاصه كلام اينكه بيان اين واقعيت كه در حكومت اسلامى بهاى بيشتر و فزونتر از آنِ‏ كسى است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران وكارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه‏ ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين، و در كنار مستمندان و پابرهنه‏ ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصيب اوليا شده و عملًا به شبهات و القائات خاتمه مى‏دهد.»

 امام (ره) صحيفه نور ج‏20 340تاريخ : جمعه 27 تیر1393 | 16:23 | نویسنده : جلوه |

«مبارزه با رفاه طلبى سازگار نيست؛ و آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيگانه ‏اند. و آنهايى هم كه تصور مى‏كنند سرمايه داران و مرفهان بى‏درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مى‏شوند و به مبارزان راه آزادى پيوسته و يا به آنان كمك مى‏كنند آب در هاون مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبى، بحث دنياخواهى و آخرت جويى دو مقوله‏ اى است كه هرگز با هم جمع نمى‏شوند.

و تنها آنهايى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بى‏بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلاب ها هستند. ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم‏ .»

 امام (ره) صحيفه نور ج‏21 86تاريخ : جمعه 27 تیر1393 | 16:21 | نویسنده : جلوه |

بسم ربّ الشهداء

  ریشه یابی بزرگترین چالش انقلاب «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

سرگذشت تلخ انقلابیون و خطر استحاله انقلاب

 

جبهه متحد اسلامی – انسانی پابرهنگان در مقابل شرق و غرب :

انقلاب اسلامی با شعار « نه شرقی و نه غربی » بر اساس تمایز با دوقطب استعمار زمان و دو مکتب چپاولگر حقوق انسان ها ، نظام خود را شکل داد .

به علّت این جهت گیری ، نظام انسانی - اسلامی ما آماج صدها فتنه دو قطب کاپیتالیسم و کمونیسم شد ، که بارزترین آنها جنگ تحمیلی صدام علیه ایران بود که حاصل تبانی مستکبران شرق و غرب بود.

بنابراین بنیانگذار این اساس مقدس با یکسان دانستن ظلم دو قطب شرق و غرب هم صدا با همه مستضعفان جهان و ملّت های دربند فریاد برائت انقلابیون ایران از این دوقطب را همواره اعلام می کردند :

« فرياد برائت ما، فرياد فقر و تهيدستى گرسنگان و محرومان و پابرهنه‏ هايى است كه حاصل عرق جبين و زحمات شبانه روزى آنان را، زراندوزان و دزدان بين المللى به يغما برده‏ اند و حريصانه از خون دل ملتهاى فقير و كشاورزان و كارگران و زحمتكشان، به اسم سرمايه دارى و سوسياليزم و كمونيزم مكيده و شريان حيات اقتصاد جهان را به خود پيوند داده‏ اند و مردم جهان را از رسيدن به كمترين حقوق حقه خود محروم نموده ‏اند. »

صحيفه نور ج‏20 318ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 27 تیر1393 | 15:28 | نویسنده : جلوه |
تاريخ : پنجشنبه 26 تیر1393 | 2:20 | نویسنده : جلوه |

50

 

سوپراستار تیم های فوتبال آلمان و آرسنال پاداش 350 هزار پوندی قهرمانی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل را به کودکان غزه اهدا کرد.تاريخ : پنجشنبه 26 تیر1393 | 2:18 | نویسنده : جلوه |

 تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:32 | نویسنده : جلوه |تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:24 | نویسنده : جلوه |

این هنری نیست که زن کار مردانه را تقلید کند؛ نه، زن یک کار زنانه دارد که ارزش آن از هر کار مردانه‌ای بیشتر است. امروز دستهای بشدت مشکوک موج ضد ارزشی را در دنیا به راه انداخته‌اند - که در همه جا هست، در کشور ما هم متأسفانه در گوشه و کنار دیده میشود - اینها میخواهند زن را وادار کنند به اینکه بشود یک مرد! این را کسر شأن زن میدانند که چرا فلان کارها را مرد میکند، زن نکند! این کسر شأن است؟ نگاه به این مسأله، نگاه غلطی است. این را عیب میگیرند که چرا شما میگوئید زن، زن است؛ مرد، مرد است. خوب، مگر اینطور نیست؟ شما دلتان میخواهد که ما بیائیم بگوئیم زن، یک مرد است؛ آن وقت یک مرد مصنوعی؛ کپی دوم مرد! این چه افتخاری است برای زن؟ افتخار برای زن این است که یک زن باشد؛ یک زن کامل، یک مؤنث کامل. در مقام ارزشگذاری‌های والا اگر نگاه کنیم، این ارزش - یک زن کامل بودن - از یک مرد کامل بودن کمتر که نیست، در مواردی قطعاً بالاتر و بیشتر هم هست. ما چرا این را از دست بدهیم؟تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:15 | نویسنده : جلوه |تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:12 | نویسنده : جلوه |تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:9 | نویسنده : جلوه |

کودک غزه !
چه کسی برایت گریه میکند؟
کدام رسانه خونین شدن تو را بازتاب میدهد ؟
تا بحال دلی برایت شکسته شده؟
حقوق بشری ها کجایید ؟
راستی جام طلا بهتر است یا جان آدمیزاد ؟
خدایا نابود کن دستهای صهیونیست را .......تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 10:7 | نویسنده : جلوه |

صیامکم مقبول

سفره افطاری در مسجد جلوه

رهبری عزیز: دادن افطاری های ساده و بی پیرایه در مساجد و خیابانها بسیار کار شایسته ای است.

روزه داران محترم از نیمه ماه مبارک رمضان (یکشنبه) به بعد سر سفره افطاری میهمان هستند.

مسجد جلوهتاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 10:45 | نویسنده : جلوه |

* در آن زمان وقتی در جریان حکمیت مصالحه کردند، امیرالمومنین(ع) را نیز مجبور کردند که مصالحه کند، اما پس از آن اعتراضاتی شد که حضرت فرمودند دیگر امروز زمان اعتراض نیست و در همان زمان که حکمیت را پذیرفتید باید اعتراض می‌کردید.

* در زمان حضرت امام دیدیم که 300 هزار نفر شهید شدند اما خانواده شهدا کوچکترین اعتراضی به امام خمینی (ره) نکردند. در حالی که برخی خانواده شهدا در زمان امیرالمومنین علی (ع) حضرت را اذیت می‌کردند.

* اگر رهبری فرمودند دولت را کمک کنید، با تمام قدرت کمک کنید؛ بحث و نقد خود را انجام دهید اما طوری که باعث تضعیف دولت نشود و نباید طوری که احساس کنند پشت سرشان خالی شده است و آنها احساس کنند از روبه‌رو با فشار مواجه هستند و پشت سرشان خالی است، اینگونه نباشد؛ هرچه رهبری صلاح دانست ما همان را می‌پذیریم و هرچه داریم بر این اساس است که نقد ما زمانی مشفقانه است که در چارچوب پذیرش تذکرات رهبری باشد.

* عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان را از نوع ابوموسی اشعری نمی‌دانم، خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای که تحت پوشش رهبری‌اند، مجموعه بصیر و بینایی هستند و علاوه بر آن ملت ما نیز هوشیارند. شما دانشجویان کار خود را انجام دهید اما مواظب باشید کار شما به عنوان صدای جدید و حرف ناهماهنگ با سخنان رهبری نشود.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 10:31 | نویسنده : جلوه |

۱۸۹ شهید و۱۴۰۰ زخمی، آخرین آمار تجاوزات اسرائیل به نوار غزه

وزارت بهداشت فلسطین امروز سه شنبه اعلام کرد که تاکنون بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۱۸۹ تن شهید و بیش از ۱۴۰۰ تن زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین آخرین آمار شهدای فلسطین را تا صبح روز هشتم از آغاز حملات اسرائیل به غزه را 189 شهید و 1400 زخمی اعلام کرد.

در تازه ترین تجاوز اسرائیل به غزه قایق‌های جنگی این رژیم غرب غزه را بمباران کردند.

از طرف دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته بیش از 132 هدف را در غزه بمباران کرده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی در نقب غربی و اشکول آماده باش کامل اعلام کرده است.

از سوی دیگر دولت مصر روز دوشنبه طرح پیشنهادی آتش بس بین رژیم اسرائیل و مقاومت فلسطین را بعد از گذشت یک هفته از آغاز تجاوزگری رژیم اسرائیل به نوار غزه ارایه کرد.

این طرح بر توقف کامل عملیات نظامی هوایی، دریایی و زمینی از ساعت 6 صبح امروز به وقت گرینویج تاکید می کند تا اینکه قاهره 48 ساعت از آغاز اجرای طرح پذیرای هیئت های بلندپایه کابینه رژیم اسرائیل و گروههای فلسطینی برای بحث درباره تثبیت آتش بس شود.

اما جنبش حماس شرط توقف بمباران نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل و برداشته شدن محاصره این منطقه را برای دستیابی به توافق آتش بس مطرح کرده است.تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 10:16 | نویسنده : جلوه |

اسماعیل هنیه نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" گفت: مقاومت فلسطین در مقابله با تجاوزگری رژیم اسرائیل علیه نوار غزه ما را سربلند کرد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 10:14 | نویسنده : جلوه |تاريخ : دوشنبه 23 تیر1393 | 16:11 | نویسنده : جلوه |

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ